ESI | Elektryczne Satelitarne Instalacje

Instalacje multiswitchowe, pozwalają na zbiorowy odbiór sygnałów naziemnych i satelitarnych. Sieć zbiorowa daje większą gwarancję poprawnego odbioru, ponieważ stosuje się w niej profesjonalny sprzęt. Większa antena satelitarna (przy multiswitchach należy stosować anteny min. 110 cm) posiada większy zysk, a zatem pozwala na poprawny odbiór nawet przy złej pogodzie. Ponadto instalacja zbiorowa eliminuje stosowanie anten indywidualnych na dachach i balkonach co korzystnie wpływa na estetykę budynku.
Instalacje multiswitchowe można podzielić ze względu na ilość gniazd:
 • małe do 30 gniazd
 • średnie i duże powyżej 30 gniazd
Elementy instalacji multiswitchowej
 • Anteny satelitarne
Dla potrzeb instalacji multiswitchowych konieczne jest montowanie dużych anten satelitarnych minimum 110 cm. Spowodowane jest to koniecznością zagwarantowania odbioru w każdych warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczająco dużego odstępu sygnału od szumu (C/N) w torze transmisyjnym. Podczas rozchodzenia się sygnału w instalacji stosunek ten ulega zmniejszeniu. Aby był on wystarczający na gniazdach końcowych na początku musi on osiągać znacznie wyższe wartości. Można to osiągnąć stosując duże anteny satelitarne. Tak duża antena musi być stabilnie zamontowana na odpowiednim uchwycie.
 • Konwertery
Dla potrzeb instalacji multiswitchowych należy stosować tylko i wyłącznie konwertery QUATRO. Nie należy mylić tych konwerterów z konwerterami QUAD, które służą do bezpośredniego podłączenia czterech tunerów.
 • Sygnał naziemny
W małych instalacjach w domkach jednorodzinnych można zastosować wzmacniacze apartamentowe lub masztowe. Przy czym należy nadmienić, że wzmacniacze masztowe są lepszym rozwiązaniem, ponieważ korzystnie wpływają na parametry szumowe. Należy pamiętać aby korzystać ze wzmacniaczy uznanych producentów, zapewniających wyroby odpowiedniej jakości i gwarantujących stabilność ich parametrów w czasie.
W przypadku większych instalacji powyżej 30 gniazd stosujemy wzmacniacze kanałowe, które wyrównują poziomy pomiędzy poszczególnymi kanałami. Jest to konieczne w dużych instalacjach, z uwagi na problematykę maksymalnego poziom wyjściowego ze wzmacniacza. Musimy z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom sygnału, z drugiej zaś dokonać redukcji poziomu wyjściowego sugerując się kanałem o największym poziomie sygnału. Zwykle się okazuje, że programy najsłabsze są niemożliwe do odbioru.
Dodatkowo w przypadku instalacji rozległych powyżej 150 gniazd należy stosować przemienniki naziemne, tak aby nie dochodziło do przesłuchów do kabla z nadajników naziemnych.
Projektowanie instalacji z multiswitchami
 • Okablowanie
Sieci multiswichowe należą do instalacji wielokablowych tzn. tym samym kanałem prowadzone są przewody z różnymi sygnałami. W dużych obiektach takie odcinki osiągają nierzadko parędziesiąt metrów. Istnieje duże ryzyko indukcji sygnału z jednego kabla do innych. Taki przesłuch powoduje zwiększenie symbolowej stopy błędów, co prowadzi do klatkowania obrazu i braku możliwości odbioru.
Aby uniknąć przesłuchów należy stosować kable co najmniej klasy A+. Podjecie ryzyka położenia kabla o niesprawdzonych parametrach może zaowocować koniecznością wymiany całej instalacji zaraz po jej ułożeniu i niedotrzymaniem terminu oddania inwestycji.
Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
 • Złącza
W instalacjach multiswitchowych złącza mają bardzo znaczący wpływ na jakość sygnału i pracochłonność montażu a niewielki na koszty budowy instalacji. Źle dobrane lub niskiej jakości złącza mogą powodować znaczny spadek poziomu sygnału a także być miejscem indukowania się pasożytniczych sygnałów z innych polaryzacji. Niejednokrotnie większość czasu związanego z uruchomieniem instalacji pochłania sprawdzenie jakości połączeń na złączach. Dlatego tak ważne jest stosowanie złączy wysokiej jakości.
Istotnym parametrem określającym jakość złącza jest Współczynnik Fali Stojącej (ang. VSWR). Jego wartość dla częstotliwości satelitarnych nie powinna przekraczać 1,5 dB. Skuteczność ekranowania ma szczególne znaczenie w instalacjach multiswitchowych, określa wpływ zakłóceń zewnętrznych na jakość sygnału. Dla markowych złączy parametr ten jest większy niż 70 dB, im jego wartość jest wyższa, tym lepiej. W zastosowaniach profesjonalnych najczęściej stosowane są złącza zaciskane - szybsze w montażu, lepiej ekranowane, w dokładniejszym wykonaniu, dające bardziej stabilne połączenie.
 • Multiswitche
Na rynku istnieje wiele rodzai multiswitchy. Można tutaj podać wiele linii podziału:
 • modułowo kaskadowe lub końcowe
 • przejście sygnału naziemnego aktywne bądź pasywne
 • klasa multiswitcha (parametry techniczne)
Multiswitche kaskadowe są dedykowane dla dużych budynków, gdyż można je lokować w zależności od potrzeb na poszczególnych piętrach. W ten sposób oszczędza się na okablowaniu. Drugą zaletą jest mało kłopotliwy serwis w przypadku ewentualnego uszkodzenia. Należy wówczas podmienić tylko uszkodzony multiswich. W przypadku wypięcia uszkodzonego multiswitcha, pozostałe gniazda będą nadal działały.
Multiswitche kaskadowe, to także możliwość rozbudowy sieci (wcześniej sieć powinna posiadać odpowiedni zapas mocy). Potrzeby abonentów często rosną gdy sieć jest już działająca i nie ma możliwości dokablowania, dlatego zaleca się położenie do lokali mieszkalnych kabli nadmiarowych.
Widok kaskady multiswitchy
 
Multiswitch końcowy
Multiswitche z aktywnym torem sygnału naziemnego to takie, które w torze sygnału TV posiadają wzmacniacze tranzystorowe. Jak wiadomo elementy aktywne można w pewnych warunkach przesterować, to znaczy podać na wejściu nie dopuszczalnie wysoki sygnał. Przesterowanie sygnałem naziemnym wpływa negatywnie na transmisje sygnału satelitarnego. Dochodzi do wzrostu ilości błędów w transmisji co w konsekwencji prowadzi do przerwania odbioru.Moment od jakiego następuje, takie przesterowanie zależy oczywiście od jakości sprzętu. Niektóre multiswitche  mają kłopoty w sytuacji gdy dowolny kanał ma poziom większy niż, 80dB. Multiswitche lepszej klasy radzą sobie z sygnałem powyżej 96 dB.
Bardzo ważnym parametrem niosącym informacje o jakości jest separacja pomiędzy wejściami, oraz pomiędzy wyjściami. Jak wiadomo ewentualne przesłuchy pomiędzy torami magistrali jak i torami wyjściowymi powodują wzrost symbolowej stopy błędów. Z byt mała separacja w oczywisty sposób ogranicza możliwości budowy dużych sieci (więcej wyjść to nasilenie się przesłuchów).
Multiswitche dobrej klasy powinny się charakteryzować separacją większą niż 30 dB. Tanie multiswitche posiadające małą separacje często są źródłem problemu polegającego na braku możliwości odbioru niektórych programów np. platformy '”n”. Dzieje sie tak dlatego, że modulacja 8PSK wymaga sygnału lepszej jakości niż to mam miejsce w przypadku QPSK.
 • Gniazda
W instalacjach multiswitchowych należy stosować tylko i wyłącznie gniazda końcowe. Wynika to z konieczności sterowania multiswichem przez tuner. Na jednym wyjściu multiswicha może być podpięty tylko jeden tuner.
 

PORADNIK